Kaupunki nuorten palveluna

Tutkijaklubin illassa 14.5.2018 Kati Kumpulainen ja Sara Ikävalko kertoivat  ”kaupunki nuorten palveluna” -hankkeesta. Tutkimus on toteutettu Lahden eri asteen oppilaitoksissa ja nuorten sosiaalisissa verkostoissa sekä Lahdessa että laajemmin Metropolialueella.

Nuoret kaupunkilaiset ovat osallistuneet hankkeeseen sekä tutkimusryhmän jäseninä että tutkimuksen vastaajina. Näin palvelujen parantamista voidaan jäsentää yhdessä niiden käyttäjien kanssa.

Kaupunki nuorten palveluna -hankkeen tiedonkeruussa yhdistettiin useita tutkimusmenetelmiä. Lähde: Ikävalko, Käviäinen & Putkonen 2017, linkki: https://www.theseus.fi/handle/10024/139788

Tiedonkeruussa projekti on yhdistellyt monia menetelmiä, mm.  osallistavia työpajoja, käyttäjien itseraportointia ja käyttäjien tuottamaa materiaalia; esimerkiksi kaksikymppiset opiskelijat käyttivät ns. muotoiluluotaimia, joiden avulla he tallensivat elämäntilanteitaan ja niihin liittyviä kokemuksia.

Vastaa