Tutkijaklubi keskusteli Lahden keskustan kehittämisestä

Tutkijaklubi kokoontui ensimmäisen kerran 19.3.2018 Muotoiluinstituutin Antingalleriassa. Joukko oli pieni mutta keskustelu on välitöntä. Satu Parjanen (LUT Lahti) kertoi tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelusta Lahden keskustan kehittämishankkeissa.
Keskustelua herätti erityisesti paikallispoliittisestikin ajankohtainen Vesijärvenkadun kehittäminen. Paikalla olleilla oli kokemuksia, jotka liittyivät kadun käyttämiseen ja kaupunkikulttuurin kehittämisen jännitteisiin.

Kaavion lähde: Parjanen, S., Rantala, T. ja Laakso, H. (2016) Lahden keskusta – kiinteistönomistajien ajatuksia ja näkemyksiä. (Katso lukuvinkit.)

Lukuvinkkejä:

  • Parjanen, S., Rantala, T. ja Laakso, H. (2016) Lahden keskusta – kiinteistönomistajien ajatuksia ja näkemyksiä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit – Research Publications No. 54. Linkki
  • Parjanen, S. & Laakso, H. (2017) Kokeilemalla paras Rautatienkatu. Tulevaisuuden Lahti –blogi:
  • Parjanen, S., Laakso, H. & Hyypiä, M. (2017) Yrittäjien osallistaminen keskustan kehittämiseen – tapaustutkimus Lahden Vesijärvenkadulta. Lahden tiedepäivä, 9.11.2017.

Tutkijaklubin taustaa


Päijät-Hämeen tutkimusseurassa on parin vuoden ajan keskusteltu siitä, miten täällä asuvat eri alojen tutkijat voisivat helpommin tavata keskustelemaan aluetta koskevan tutkimuksen tilasta ja omasta työstään. Myös opinnäytetyön tekijät ja jatko-opiskelijat voisivat saada vinkkejä ja tukea toisiltaan ja kokeneilta tutkijoilta. Ideoista ja keskeneräistä hankkeista keskustelu voisi helpottaa niiden toteuttamista. Tapaamisten esikuvina ovat mm. Palmenian  tiedekahvilat ja aikoinaan järjestetyt tutkijoiden keskustelupiirit.

Tutkimusseura käynnistääkin tutkijaklubin, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen Päijät-Hämettä tutkivia ja tutkimuksia suunnittelevia tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Siellä voidaan keskustella tutkimusaiheista, lähestysmistavoista, menetelmistä ja toiminnan ympäristöstä. Keskustelutilaisuuksien sisältö luonnollisesti elää tarpeiden mukaan.

Tämän kevään teemaksi on valittu tutkimustyön ja käytännön suhde, josta järjestetään kolme keskusteluiltaa. Ensimmäinen on maanantaina 19. maaliskuuta klo 18.00. Kokoontumispaikka on Lahden Muotoilu-instituutin Antingalleria (Kannaksenkatu 22, B-rappu, alakerta).

Päijät-Hämeen tutkimusseuraan kuuluu täällä asuvien tai täältä lähtöisin olevien tutkijoiden lisäksi tutkimuksen edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä. Seura julkaisee vuosikirjaa ja järjestää retkiä ja keskustelutilaisuuksia, katso tutkimusseuran verkkosivut.